Proverbe Zicători

Indice tematic proverbe și zicători populare românești

Indice tematic proverbe și zicători
Indice tematic proverbe și zicători

Indice tematic proverbe zicatori stravechi intelepciune
Indice tematic proverbe zicatori stravechi intelepciune

Indice tematic de ansamblu asupra proverbelor și zicătorilor

Pe acest site este prezentat un indice tematic, care este redat în următoarele rânduri, relevând ideile centrale asupra proverbelor și zicătorilor de pe mediasocial:

A

 • ABUZURI (absurdități, imposibilități; vezi și NEDREPTATE).
 • ADEVĂR (vezi și DREPTATE).
 • ALIMENTE (gastronomie, hrană).
 • APA.
 • AVERE (bunăstare, îmbogățire, parvenire; vezi și BANI, EXPLOATARE, IERARHIE SOCIALĂ).

B

 • BANI (vezi și AVERE, ECONOMIE).
 • BATJOCURĂ (brutalitate; vezi și DISPREȚ).
 • BĂRBAȚI.
 • BĂTRÂNEȚE.
 • BEȚIE.
 • BOALE (vezi și INFIRMITĂȚI).
 • BUCURIE (vezi și FERICIRE, IRONIE, PETRECERI).
 • BUNĂSTARE (bine, blândețe, generozitate; vezi și ÎNȚELEPCIUNE).

C

 • CEARTĂ (defăimare, neînțelegere).
 • CERȘETORIE.
 • CINSTE (bunăcuviință; vezi și DEMINTATE).
 • CÂȘTIG (vezi și BANI, ECONOMIE, MUNCĂ, OCUPAȚIE).
 • COMUNICAȚII (vești).
 • CONSTRUCȚII (arhitectură, clădiri, zidiri).
 • COPII.
 • COSMOS (lume).
 • CULORI.
 • CUNOAȘTERE (discernământ, înțelegere; vezi și ÎNȚELEPCIUNE, PRUDENȚĂ).
 • CURAJ (îndrăzneală, perseverență).
 • CURĂȚENIE.

D

 • DATORII.
 • DEMNITATE (consecvență, cumpătare).
 • DESFRÂU (curvie, depravare, gelozie, imoralitate, patimi, vicii).
 • DISPREȚ (vezi și BATJOCURĂ, IRONIE, NEÎNCREDERE).
 • DORINȚE (pofte).
 • DRAGOSTE (iubire).
 • DREPTATE (echitate, egalitate, justiție; vezi și ÎNȚELEPCIUNE; SOARTĂ).
 • DUȘMĂNIE (vezi și RĂUTATE).

E

 • ECONOMIE (chibzuință, chiverniseală).
 • EDUCAȚIE (experiență, învățătură, pildă; vezi și ÎNȚELEPCIUNE).
 • EXPLOATARE (asuprire; vezi și IERARHIE SOCIALĂ, NEDREPTATE, REVOLTĂ).

F

 • FAMILIA (părinți, rude).
 • FAUNA (lumea animală; vezi și INSECTE, PĂSĂRI).
 • FEMEI (vezi și DESFRÂU, FAMILIA).
 • FOAMEA (vezi și SĂRĂCIE).
 • FLORA (buruieni, cereale, copaci, flori, fructe, ierburi).
 • FOC.
 • FRICĂ (spaimă, teamă; vezi și LAȘITATE).
 • FRIG.
 • FRUMUSEȚE (vezi și VOINICIE).
 • FUDULIE (înfumurare; vezi și IRONIE, PROSTIE).

G

 • GEOGRAFIE (vezi și ONOMASTICĂ – TOPONIMIE).
 • GRABĂ (nerăbdare, nestăpânire; vezi și GREȘELI, NEPRICEPERE).
 • GREȘELI (erori; vezi NEPRICEPERE, PROSTIE).

H

 • HOȚIE (vezi DESFRÂU, EXPLOATARE, IERARHIE SOCIALĂ).

I

 • IERARHIE SOCIALĂ.
 • INFIRMITĂȚI (defecte, diformități).
 • INSECTE (paraziți, viermi etc.).
 • INTELIGENȚĂ (abilitate, agerime, curiozitate; vezi și IRONIE, ÎNȚELEPCIUNE, PRUDENȚĂ).
 • IRONIE (glume, satiră, haz de necaz, umor, șotii).
 • ÎNȚELEPCIUNE (înțelegere, cumințenie, sfaturi; vezi și IRONIE, INTELIGENȚĂ, PRUDENȚĂ, RESEMNARE).

L

 • LIMBUȚIE (indiscreție, pisălogeală; vezi și LĂUDĂROȘENIE).
 • LINGUȘIRE (vezi și DISPREȚ).

M

 • MAREA (vezi și APA).
 • METALE.
 • METEOROLOGIE (mersul vremii).
 • MILĂ (compasiune; vezi și ÎNȚELEPCIUNE, PRIETENIE).
 • MINCIUNA (vezi și LĂUDĂROȘENIE, LIMBUȚIE).
 • MOARTE.
 • MUNCA (hărnicie, odihnă, chibzuială; vezi și DEMNITATE, ECONOMIE, ÎNȚELEPCIUNE).

N

 • NECAZURI (dureri, neplăceri, pățanii, supărări, tristețe).
 • NEDREPTATE (părtinire; vezi și DUȘMĂNIE).
 • NEGUSTORIE (târguieli, tocmeli; vezi și OCUPAȚII).
 • NEÎNCREDERE (mizantropie, scepticism, zădărnicie).
 • NEPRICEPERE (imprudență, nepotrivire, stângăcie).
 • NOROC (întâmplare; vezi și SOARTĂ).

O

 • OBIECTE (haine, instalații, produse, unelte; vezi și CONSTRCȚII, MUNCĂ, OCUPAȚII).
 • OBRĂZNICIE (grosolănie, jigniri; vezi și CEARTĂ, PROSTIE, FUDULIE).
 • OCHII.
 • OCUPAȚII (îndeletniciri, meserii, profesii).
 • OMUL (omenia).
 • ONOMASTICĂ-TOPONIMIE.

P

 • PAGUBE.
 • PATRIA (țara).
 • PĂSĂRI.
 • PEDEPSE (admonestări, bătăi, constrângeri).
 • PETRECERI (jocuri).
 • PIETRE.
 • PLÂNS.
 • PODOABE (vezi și FUDULIE).
 • PREFĂCĂTORIE (disimulare, fățărnicie, înșelăciune, perfidie, vezi și DUȘMĂNIE, ZAVISTIE).
 • PROMISIUNI (făgăduieli).
 • PRIETENIE (ajutor, încredere, solidaritate).
 • PROSTE (neîndemânare, netrebnicie, zăpăceală).
 • PRUDENȚĂ (discreție, prevedere).

R

 • RĂBDARE (vezi și PRUDENȚĂ).
 • RĂUTATE (ciudă, mânie, violență; vezi și DUȘMĂNIE).
 • RESEMNARE (zădărnicie).
 • RESPECT (vezi și CINSTE, DEMNITATE, EDUCAȚIE).
 • REVOLTĂ (răzbunare).
 • RISIPĂ (vezi și NEPRICEPERE).
 • RÂS.
 • RUȘINE.

S

 • SĂNĂTATE (vezi și VOINICIE).
 • SĂRĂCIE.
 • SINGURĂTATE (străinătate).
 • SOARTĂ (destin, zodie).
 • SPAȚIU.

T

 • TĂCERE (discreție, vezi și CINSTE).
 • TIMP.
 • TINEREȚE (vezi și BEȚIE, COPII, PETRECERE, VOINICIE).
 • TÂRG (oraș).

U

 • UNITĂȚI DE MĂSURĂ.
 • URÂT.

V

 • VIAȚĂ.
 • VICLENIE (vezi și PREFĂCĂTORIE).
 • VOINICIE (putere, vitejie).
 • VORBĂ (cuvânt).

Z

 • ZAVISTIE.
 • ZGÂRCENIE.

Explicare rol indice tematic

Indicele încearcă a da câteva sugestii asupra tematicii de ansamblu a proverbelor și zicătorilor, ca și o orientare generală în cea a volumului de față. Nici nu era, de altfel, nevoie de mai mult într-un cadru ca acesta, rămânând de văzut dacă în general aspectele tematice ale proverbelor pot fi încă mult adâncite într-un indice tematic (acesta putând, se înțelege, varia la nesfârșit pe orizontală).

Cât privește limitele pe care le au temele alese, pe cât posibil, oricare dintre parimiile ce le-au fost subordonate să se înscrie măcar cu o nuanță a ințelesului lor posibil în sfera de atracție a acestora.

N-au fost ignorați nici termenii concreți prin intermediul cărora e vehiculat acest înțeles și o zicătoare ca „A fi a cincea roată de la căruță”, de pildă, pe lângă că a fost amintită în categoriile către care ducea sensul său moral-artistic, figurează și în cadrul temei ce-și subsumează obiectele, uneltele etc.

Categorii în funcție de literă

Se poate reliefa astfel, atât universul de imagini al parimiilor, cât și materialul concret din care țâsnește acesta. Au fost urmărite, totodată, atât temperarea arbitrariului și labilității, cât și înfrânarea tentației firești de a formula teme peste teme. Pentru că mai ales acesta din urmă e riscul într-o astfel de încercare, oricare proverb sau zicătoare putând fi lesne și inexpresiv pulverizate într-un nesfârșit număr de teme.

Categorii tematice

Au fost preferate, de aceea, a propune un număr ceva mai restrâns de asemenea categorii, cititorul având și singur înlesnirea a le diversifica oricât va crede, în funcție de preferințele și preocupările sale.

Independent însă de această virtualitate, ar fi de ținut seama de faptul că numărul de ordine al fiecăruia dintre texte a fost înscris cel puțin sub două dintre cele 120 de categorii tematice experimentale, ceea ce poate da o idee sumară, atât asupra complexității parmiilor ca atare, cât și asupra înlesnirilor ce le îngăduie un astfel de îndreptar.

Dispunerea alfabetică a textelor

În plus, dispunerea strict alfabetică a textelor facilitează și ea în parte aflarea parimiilor dintr-o categorie ce ne-ar interesa, prin căutarea cuvintelor de bază ca într-un dicționar, la locul ce l-ar putea avea ele în pe site (de exemplu, proverbele și zicătorile despre cai se pot găsi, în afara categoriei FAUNA, din indice, și direct în corpul acestui site, la litera C, în locul unde-i înscris cuvântul cal; cele despre minte la litera M, în locul unde figurează acest cuvânt, cine este interesat de mai mult putând consulta și temele EDUCAȚIE, ÎNȚELEPCIUNE, PRUDENȚĂ).

Ordinea textelor și indicele tematic

Avem astfel la îndemână căi complementare de investigație, una (mai sumară) oferită de însăși ordinea textelor din volum, cealaltă (mai complexă, cu toate inerentele imperfecțiuni posibile) mijlocită de indicele tematic. O soluție încă mai eficientă ar fi putut fi aceea ca acest indice să fie cuplat cu altul, de cuvinte, cel puțin înlocuit cu el, ceea ce ar fi reliefat și o altă serie de înțelesuri, laterale, firește multe dintre ele. Însă dimensiunile ar fi crescut peste marginile cuvenite.

Listă de proverbe românești pline de înțelepciune

Pe acest site puteți găsi o listă întreagă de proverbe ordonate după literă, o bibliografie, un glosar specific pentru explicarea cuvintelor pentru aflarea ideilor centrale asupra cărora se concentrează proverbele.

Clasificare listă de proverbe în funcție de litera din alfabet

Listă de proverbe și zicători populare românești, ordonate în funcție de literă:

Litera A

Litera B

Litera C

Litera D

Litera E

Litera F

Litera G

Litera H

Litera I

Litera Î

Litera J

Litera L

Litera M

Litera N

Litera O

Litera P

Litera R

Litera S

Litera T

Litera U

Litera V

Litera Z

Indice tematic proverbe și zicători populare românești
5 (100%) 1 vote